Sikeres közbeszerzés

Szerzodes_Cserkeszőlő_Kuria
A „Baghy-Szinyei Merse Kúria felújítása” tárgyú, Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli és az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésével induló Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő – EKR000362852019 azonosító számú – közbeszerzési eljárásban Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. A tárgyi eljárást eredményesnek nyilvánítja és lezárja.
2. A MAKOR Kft. (5400 Mezőtúr, Sugár utca 27.) Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdésekben elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, a kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ezért ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
3. a MAKOR Kft. (5400 Mezőtúr, Sugár utca 27.) egyösszegű nettó ajánlati árát elfogadja, mely 251 598 566 Ft.
4. biztosítja a nettó 76 728 317 Ft önerőt Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a korábbi évek pénzmaradványának terhére
5. a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként a MAKOR Kft. (5400 Mezőtúr, Sugár utca 27.) nyertes Ajánlattevőt, mint a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányú megajánlást tartalmazó ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt hirdeti ki és vele a szerződéskötést elrendeli.
6. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására és a szükséges döntések meghozatalára.

Sikertelen közbeszerzés

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által megindított „Bagi-Szinyei Merse kúria épületének felújítása” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 115. § Nyílt eljárás közbeszerzési eljárásban előírt határidőig (2019.01.08 14:00) a fenti tárgyú eljárásban egyetlen egy ajánlat sem érkezett. Tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig nem érkezett be egyetlen ajánlat sem, az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.

Tájékoztató a ,,Innovatív borászati élmény-látogatóközpont kialakítása Cserkeszőlőn,, c. projekt indításáról

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás kapcsán a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat sikerrel nyújtott be támogatási kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (támogató) felé.

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2016.04.26. napon befogadott TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002 azonosító számmal nyilvántartott támogatási kérelmét a benyújtást követően a támogató 2017.05.04. napon kelt döntése szerint, támogatásban részesítette.

Ennek megfelelően megkezdődhet az ,,Innovatív borászati élmény-látogatóközpont kialakítása Cserkeszőlőn,,  című projekt megvalósítása.

A projektgazda – Cserkeszőlő Községi Önkormányzategyedüli pályázóként, konzorciumi együttműködés nélkül valósítja meg projektjét, melynek összköltsége 197.287.362, -Ft.

 

A projekt megvalósításának tervezett időtartama:

– A projekt tervezett kezdete: 2017.06.01.

– A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.06.30.

A TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében.

A projektgazda által összeállított fejlesztési elképzelés megvalósítja a pályázati felhívás azon elvárását, hogy a létrejövő, új turisztikai attrakció az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosítására épüljön, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát – és élmény-elemeket hozzon létre.

A fejlesztés rövid bemutatása:

A fejlesztés kapcsán a Bagi-Szinyei Merse kastély látogatóközponttá történő rekonstrukciós és felújítási munkálatai valósulnának meg, otthont teremtve ezzel egy borkocsonya látványkonyha kialakításához. A borkocsonya alapanyagot (bor, gyümölcsök) kizárólag helyi, térségi termelőktől együttműködés keretében kívánjuk beszerezni, melyet a nagyközönség számára is látható módon látványkonyhánkban alakítanánk borkocsonyává. A látványkonyha kialakításához szükséges eszközök és berendezések, ill. a további látogatóközpont által kínált állandó és időszakos programelemekhez szükséges eszközök beszerzését is jelen beruházás kapcsán kívánjuk megvalósítani. A látványkonyhán elkészült termékeket a látogatók megkóstolhatják és az erre kialakított árusító helyen meg is vásárolhatják.

A látogatóközpont az általános vendéglátási és ajándéktárgy vásárlási (büfé és szuvenír bolt) funkciókon kívül további borászathoz és borkocsonyához kapcsolódó változatos programokat kínálna a látogatók számára, mint például állandó és időszakos kiállítások, filmvetítések, villamos autózás gyermekeknek, gasztronómiai és zenés rendezvények, történelmi áttekintéssel és idegenvezetéssel egybekötött borospince és présház-járás borkóstolással, vagy a saját borkocsonya készítés.

A beruházás során létrejön egy innovatív-technológiát alkalmazó állandó, időjárás független kínálati elem, amely keretei között a látogatók egy erre a célra alkalmas szoftver segítségével saját maguk tervezhetik meg a fogyasztani kívánt borkocsonyát a boralapanyagok és az opcionális friss gyümölcsök felhasználásával. A tervezés a látogatóközpontban kihelyezett interaktív érintőképernyős „borkocsonya-mixer oszlopok” segítségével válik lehetségessé, az így megálmodott borkocsonya a látványkonyhán történő elkészítést követően válik megvásárolhatóvá.

Gondolva a gyermekes és kisgyermekes családokra (a beruházási célcsoportok számának növelése), a látogatóközpontban lehetőség nyílik majd alkoholmentes mustkocsonya készítésére, kóstolásra és vásárlásra is, mely teljes egészében válogatott, egészséges helyi szőlőből és gyümölcsből készülő finomság, kifejezetten a legkisebbek számára. Lehetőséget kívánunk biztosítani a térség és a beruházásnak otthont adó Bagi-Szinyei Merse kúria történelmi-borászati bemutatkozásának is, melyre, egy erre a célra kialakított vetítőszobában nyílik majd lehetőség. A vetítőszobában egy, a projekt kapcsán készített bemutatófilmet tervezünk vetíteni a látogatóknak, melyben betekintést kaphatnak a település és a térség borászati hagyományairól, a látogatóközpontnak otthont adó kastélyról és annak híres hajdani lakóiról, valamint magáról a borkocsonyáról és annak elkészítéséről is. A látogatóközpont ezen kívül térségi értékekre építő, állandó és időszakos kiállításokkal, zenés rendezvényekkel várja majd a látogatókat. A célcsoportok tekintetében szeretnénk a lehető legszélesebb körnek szórakozást biztosítani, így növelve a látogatottságot és csökkentve a szezonalitást. A programok és programelemek sokszínűsége, ütemezése és a környezet szépsége lehetővé teszi a korosztálytól független tartalmas szórakozást az év minden szakában.

A projekt során felmerülő további eseményekről és elért eredményekről, aktualitásokról folyamatosan hírt adunk honlapunkon, kérjük továbbra is böngéssze felületünket.

  1. április 26-án került benyújtásra a támogatási kérelem.

A fejlesztés kapcsán a Bagi-Szinyei Merse kastély látogatóközponttá történő rekonstrukciós és felújítási munkálatai valósulnának meg, otthont teremtve ezzel egy borkocsonya látványkonyha kialakításához. A borkocsonya alapanyagot (bor, gyümölcsök) kizárólag helyi, térségi termelőktől együttműködés keretében kívánjuk beszerezni, melyet a nagyközönség számára is látható módon látványkonyhánkban alakítanánk borkocsonyává. A látványkonyha kialakításához szükséges eszközök és berendezések, ill. a további látogatóközpont által kínált állandó és időszakos programelemekhez szükséges eszközök beszerzését is jelen beruházás kapcsán kívánjuk megvalósítani. A látványkonyhán elkészült termékeket a látogatók megkóstolhatják és az erre kialakított árusító helyen meg is vásárolhatják.

Hiánypótlást követően 2016. május 11-én a Magyar Államkincstár, mint közreműködő szervezet, tájékoztatott minket, hogy a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási kérelmet döntésre felterjesztették.

  1. május 4-én kaptuk meg az értesítést, miszerint támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság vezetője 197 287 362 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára. Jelenleg a közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítése zajlik, valamint hamarosan kikerülnek a nyertes pályázatot hirdető projekttáblák.

A projekt műszaki ellenőre és a közbeszerzést lebonyolító szakértő társaság beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került.

Támogatási előleg átutalva. Közbeszerzés eljárásban a Makor Kft. került kiválasztásra. Szerződéskötés 2019. június 7.