Szerzodes_Cserkeszőlő_Kuria
A „Baghy-Szinyei Merse Kúria felújítása” tárgyú, Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli és az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésével induló Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő – EKR000362852019 azonosító számú – közbeszerzési eljárásban Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. A tárgyi eljárást eredményesnek nyilvánítja és lezárja.
2. A MAKOR Kft. (5400 Mezőtúr, Sugár utca 27.) Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdésekben elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, a kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ezért ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
3. a MAKOR Kft. (5400 Mezőtúr, Sugár utca 27.) egyösszegű nettó ajánlati árát elfogadja, mely 251 598 566 Ft.
4. biztosítja a nettó 76 728 317 Ft önerőt Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a korábbi évek pénzmaradványának terhére
5. a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként a MAKOR Kft. (5400 Mezőtúr, Sugár utca 27.) nyertes Ajánlattevőt, mint a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányú megajánlást tartalmazó ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt hirdeti ki és vele a szerződéskötést elrendeli.
6. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására és a szükséges döntések meghozatalára.