Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által megindított „Bagi-Szinyei Merse kúria épületének felújítása” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 115. § Nyílt eljárás közbeszerzési eljárásban előírt határidőig (2019.01.08 14:00) a fenti tárgyú eljárásban egyetlen egy ajánlat sem érkezett. Tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig nem érkezett be egyetlen ajánlat sem, az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.